Heddiw yn Antena:

Buasai Meinir ac Antena yn hoffi diolch i’r isod am eu cymorth dros y misoedd dwytha sef : Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru, Ysbyty Glan Clwyd, a hefyd gwnaethpwyd ychydig o ffilmio yn Nuffield : Ysbytai Caerdydd a’r Fro yng Nghaerdydd. Mae ganddyn nhwythau gyfleusterau arbennig ar gyfer trin canser ac yn cynnig ‘one stop shop’ ar gyfer unryw un sydd angen trafod ymhellach efo arbennigwyr yn y maes.