Heddiw yn Antena:
Mae Antena yn chwilio am gyflwynydd ar gyfer rhaglen gerddoriaeth roc a phop newydd i blant. Bydd angen i'r cyflwynydd ddangos diddordeb mewn cerddoriaeth gyfoes, ynghyd a gwybodaeth a brwdfrydedd yn y maes. Cysylltwch efo ni drwy ebostio swyddfa@antena.co.uk am mwy o fanylion.

Sefydlwyd Antena yn 1988 o dan yr enw gwreiddiol Dime Goch. Mae Antena yn gwmni sydd yn falch o gynhyrchu rhaglenni a chynnyrch o safon ar blatfformau gwahanol... read on